Yangın Hidrant Spring

Hidrant, ana boru hattından tali bağlantılara su aktarımını sağlayan sistemin adıdır. Yangın hidrant sistemi, yangın ve afet durumunda yangına müdahale etmek için çıkış sağlanacak başlıkların bulunduğu aksesuarlar bütününe denir. Afet durumunda alana su taşınması için her an müdahaleye hazır bir şekilde bulunan hidrant sistemi itfaiyecilere yangını söndürme imkânı sağlar. Hidrant hatları genellikle şehir suyu hatlarından kaynak alır.Yangın hidrantları ve sprinkler sistemleri büyük yangınları, özellikle de A sınıfı yangın hatları için tasarlandıklarından, herhangi bir binanın yangın söndürme stratejisinin bel kemiğini oluştururlar.